Akademija poslovnog uspeha je vaš siguran put do uspeha, kroz 5 online modula, umrežavanje sa ljudima sličnim vama, krunisan sertifikacijom i vašim konkretnim rezultatima.

Sve informacije i prijavu možete da pronađete kada kliknete na sliku: