Nataša Vukmirović
Leadership & Balance coach, trener i preduzetnica
Mentor i konsultant za profesionalce u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja

Rad sa organizacijama, pojedincima i zajednicama koji baziram na najboljim praksama izvrsnosti omogućava mi da vam pružim vrhunsku podršku u ostvarivanju ciljeva.

Vrednosti u koje verujem i koje primenjujem u mom radu su posvećenost, odgovornost, poverenje, profesionalna etika, podrška, davanje povratnih informacija.

RAD SA ORGANIZACIJAMA:
Timski (high performance) coaching
Grupni coaching
Individualni leadership coaching
In-house treninzi iskustvenog učenja kreirani u skladu s potrebama organizacije (upravljanje konfliktima, sistemske konstelacije, upravljanje promenama, krizne situacije, motivacija, komunikacija i pregovaranje, feedback, design thinking, stress management, mindfulness)
Team building
Predavanja i radionice

RAD SA LIDERIMA I LIDERKAMA:
Time management, razvoj liderskih veština, self leadership, veštine komunikacije i pregovaranja, prezentacija, work-life balance, stress management, mindfulness.

INDIVIDUALNI LEADERSHIP I BALANS COACHING:
Agilno programiranje ciljeva, produktivnost, efikasnost,  samopouzdanje, motivacija, istrajnost, lična transformacija, prevazilaženje blokada, razvoj emocionalne i socijalne inteligencije, upravljanje emocionalnim stanjem, životna svrha, optimizam, porodična panorama.

RAD SA POJEDINCIMA:
Mentoring i konsalting za profesionalce u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja
Radionice otvorenog tipa
Emocionalna otpornost
Online programi
Individualni coaching

RAD SA ZAJEDNICAMA:
Specifični treninzi za neprofitne organizacije:
Strateška komunikacija
Javno zagovaranje
Kreiranje kampanje javnog zagovaranja
Program za donosioce odluka:
Primena Kodeksa dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka

Profesionalni sam trener i coach, sa desetogodišnjim iskustvom u radu sa organizacijama i liderima u civilnom, privatnom i javnom sektoru. Pored preduzetnika i menadžera s kojima najčešće radim, učesnici mojih edukacija i radionica bili su predstavnici neprofitnih organizacija, opštinskih i gradskih uprava, studenti Pravnog i Filozofskog fakulteta u Beogradu, učenici The International School of Belgrade, učesnici kongresa Serbian Visions. Radila sam kao trener na projektu Biznis akademija za preduzetnice (Nemačka razvojna agencija, GIZ, CEFIN).

Moje dosadašnje edukacije, sertifikati i članstva uključuju:
ICF High Performance Team Coach (Erickson International Coaching)
ECA Professional Coach (European Coaching Association)
Coaching akademija Slavice Squire
Transformational Leadership Coaching
Conflict Resolution (ISRA)
Mental Space Psychology – Social Panorama
Meta Coaching – Prof. Michael Hall
Energy Balanced Coaching
HYL program za trenere
HYL program za coacheve
Inner Game
Biologija verovanja – Prof. Bruce Lipton
Day of Mastery – Dr. John Demartini
TACSO trening za trenere javnog zagovaranja
trening strateške komunikacije
trening upravljanja organizacijom i umrežavanja

Osnivač Agencije za edukaciju Eudemonia
Članica Udruženja poslovnih žena Srbije i Nacionalnog konventa o EU
Volonterka Trke dobrote, humanitarnog dela Beogradskog maratona
Učestvujem na konferencijama, govorim na javnim skupovima i javno zastupam društvo blagostanja.
Kontinuirani rad na svom ličnom razvoju i profesionalnom usavršavanju smatram obavezom i privilegijom.

Mediji o mom radu – izbor