Nataša Vukmirović
Trener, poslovni konsultant i profesionalni coach

Rad sa organizacijama, pojedincima i zajednicama koji baziram na najboljim praksama izvrsnosti omogućava mi da vam pružim vrhunsku podršku u ostvarivanju poslovnih i karijernih ciljeva.

Profesionalni sam trener, poslovni konsultant i coach, sa desetogodišnjim iskustvom u radu sa organizacijama i liderima u civilnom, privatnom i javnom sektoru. Pored preduzetnika i menadžera s kojima najčešće radim, učesnici mojih edukacija i radionica bili su predstavnici civilnih organizacija, opštinskih i gradskih uprava, studenti Pravnog i Filozofskog fakulteta u Beogradu, učenici The International School of Belgrade, učesnici kongresa Serbian Visions. Radila sam kao trener na projektu Biznis akademija za preduzetnice (Nemačka razvojna agencija, GIZ, CEFIN).

Vrednosti u koje verujem i koje primenjujem u mom radu su posvećenost, odgovornost, poverenje, profesionalna etika, podrška, davanje povratnih informacija.

RAD SA ORGANIZACIJAMA:
In-house treninzi iskustvenog učenja kreirani u skladu s potrebama organizacije
Razvoj menadžera/lidera
Timski (high performance) coaching
Grupni coaching
Individualni leadership coaching
Predavanja i radionice

RAD SA MENADŽERIMA:
Razvoj liderskih veština, self leadership: Time management, produktivnost, motivacija, samopouzdanje, rezilijentnost, programiranje ciljeva, istrajnost, design thinking, veštine komunikacije, pregovaranja i prodaje, upravljanje konfliktima, krizne situacije, work-life balance, stress management, mindfulness, lična transformacija, prevazilaženje blokada, razvoj emocionalne i socijalne inteligencije, upravljanje emocionalnim stanjem, životna svrha, optimizam, porodična panorama.

RAD SA MALIM BIZNISIMA:
Razvoj biznisa: prezentacija, marketing, prodajni coaching.
Konsalting za profesionalce u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja
Individualni trening razvoja veština

RAD SA ZAJEDNICAMA:
Treninzi za neprofitne organizacije:
Strateška komunikacija
Razvoj online edukacija
Javno zagovaranje
Kreiranje kampanje javnog zagovaranja
Program za donosioce odluka:
Primena Kodeksa dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka

Moje dosadašnje edukacije, sertifikati i članstva uključuju:
ICF High Performance Team Coach (Erickson International Coaching)
ECA Professional Coach (European Coaching Association)
OLI trener razvojnih veština (EAIPP, EAIPCM)
Coaching akademija Slavice Squire
Transformational Leadership Coaching
Focus for Productivity – Prof. Daniel Goleman
Conflict Resolution (ISRA)
Points of You (sertifikovani trener)
Mental Space Psychology – Social Panorama
Meta Coaching – Prof. Michael Hall
Inner Game (Timothy Gallwey)
Biologija verovanja – Prof. Bruce Lipton
Day of Mastery – Dr. John Demartini
Energy Balanced Coaching
HYL program za trenere i coacheve
TACSO trening za trenere javnog zagovaranja
trening strateške komunikacije
trening upravljanja organizacijom i umrežavanja
trening monitoringa i evaluacije

Osnivač Agencije za edukaciju Eudemonia
Članica Udruženja poslovnih žena Srbije i Nacionalnog konventa o EU
Volonterka Trke dobrote, humanitarnog dela Beogradskog maratona
Učestvujem na konferencijama, govorim na javnim skupovima i javno zastupam društvo blagostanja.
Kontinuirani rad na svom ličnom razvoju i profesionalnom usavršavanju smatram obavezom i privilegijom.

Mediji o mom radu – izbor