„Kako da razvijete coaching biznis“ je celodnevni online program za profesionalce u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja; za sve vas koji želite da izgradite profitabilnu praksu, dođete do klijenata i pokrenete što više pozitivnih promena kod velikog broja ljudi. Ovaj program biće vaša precizna mapa kretanja, od tačke pokretanja, preko razvoja, pa sve do samostalnog vođenja uspešnog  posla.

Ovaj trening je baš za vas:

  • Ako ste profesionalni trener, coach, biznis konsultant, savetnik, psihoterapeut, mentor ili ako se na drugi način bavite podučavanjem i podrškom u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja;
  • Ako želite da napravite pozitivnu karijernu promenu i prilagodite se uslovima kada se celokupno poslovanje odvija preko interneta;
  • Ako ste spremni da preuzmete odgovornost za svoj uspeh i da posvećeno radite na ostvarivanju svojih poslovnih ciljeva;
  • Ako želite da unovčite znanje i iskustvo koje može da pomogne drugim ljudima da žive kvalitetnije, sa više uspeha i zadovoljstva.

Više informacija i prijavni formular naći ćete kada kliknete na sliku: