Coaching PLUS škola predstavlja vam svoje edukante, sertifikovane coacheve i akreditovane coacheve i mentore sa sertifikatom Evropskog saveta za mentorstvo i coaching (EMCC Global).

Kada birate coacha i mentora, važno je da izaberete profesionalca sa razvijenim kompetencijama i ličnim kapacitetima koji se u svom radu pridržava Globalnog etičkog kodeksa za coacheve, mentore i supervizore, koji se kontinuirano usavršava i ima minimalno 4 sata individualne supervizije godišnje.

Preporučujemo vam da angažujete coacheve i mentore koji su završili našu školu i primenjuju Coaching PLUS pristup koji sadrži sistemski, relacioni i humanistički aspekt.

Napomena: U slučaju kada neko od njih primenjuje drugačiji pristup, koji nije naučio na našoj edukaciji, ne garantujemo rezultat coaching i mentorskog procesa.

Coaching PLUS škola zadržava pravo da uređuje spisak u skladu sa svojim vrednostima.

Spisak C+ akreditovanih coacheva i mentora

Jelena Tomašević, EMCC EIA Practitioner Level
Coach za karijernu promenu i profesionalni razvoj, Coaching PLUS coach i biznis mentor
Jezici: Srpski jezik
Email: jelena.tomasevic021@gmail.com
LinkedIn

Radmila Božić, EMCC EIA Practitioner Level
Coach za lični i profesionalni razvoj, Coaching PLUS coach, NLP master i NLP coach master
Jezici: Srpski jezik
Email: radmila.b79@gmail.com
LinkedIn