Budućnost koučinga u ovom trenutku zavisi od samih koučeva koji su u dvostrukoj poziciji. S jedne strane, pandemija korona virusa ugrožava sva ljudska bića. Samim tim, svi rizici i mere za zaštitu javnog zdravlja odnose se i na koučeve. Ekonomska kriza, smanjivanje obima posla ili potpuni prestanak s radom pogodio je i koučeve u celom svetu.

Kriza mentalnog zdravlja koja se polako približava, zbog dugotrajnog osećanja nesigurnosti i stresa, pojačanog straha, anksioznosti i iznenadnih društvenih promena zasigurno neće izbeći ni koučeve.

Kako služiti ljudima u uslovima globalne krize

S druge strane, kao profesionalci u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, koučevi imaju na raspolaganju veliki broj tehnika koje mogu da primene da zaštite svoje mentalno blagostanje. Sve što imaju na raspolaganju za sebe i svoje bližnje, mogu da ponude i klijentima.

Koučevi se ne bave psihoterapijom, niti lečenjem mentalnih bolesti. Međutim, na raspolaganju imaju koučing tehnike i alate koji su od velike pomoći kada je u pitanju prevencija mentalnih poteškoća i rešavanje najrazličitijih problema u poslovnom i privatnom okruženju.

Navešću samo neke od njih: upravljanje konfliktima, rešavanje konflikta, osnaživanje klijenta za rešavanje konkretnog problema, podrška klijentu za ostvarivanje cilja u različitim životnim oblastima, upravljanje emocionalnim stanjem, povećavanje psihičke otpornosti.

Brojni su načini na koje sada koučevi mogu da se angažuju i pomognu pojedincima i organizacijama, kreirajući budućnost koučinga:

  • prevencija u oblasti mentalnog zdravlja i samopomoći,
  • podrška porodicama koje se suočavaju sa izazovima dugotrajnog zajedničkog deljenja stambenog prostora koji je sada postao i radni prostor i prostor u kojem deca pohađaju nastavu,
  • podrška pojedincima koji pokreću privatni posao ili se pripremaju da ponovo postave svoj biznis na zdrave osnove,
  • podrška timovima i organizacijama čiji zaposleni prvi put rade od kuće i/ili se vraćaju u redovne okvire,
  • podrška liderima koji su se našli pod velikim pritiskom u situaciji kada je budućnost većine biznisa neizvesna, a zaposlenima je potrebna dodatna podrška, i tako dalje.

Šta konkretno rade koučevi (individualni rad)

S obzirom na ograničenje koje nameće vrsta teksta (ovo nije priručnik), i sama ću se ograničiti na izbor načina na koje koučevi mogu da pomognu klijentu u individualnom radu:

  • Uče klijente kako da koriste tehnike samopomoći koje im pomažu da se opuste, odmore, energizuju, da imaju više samopouzdanja, fokusiranosti, motivacije, životnog zadovoljstva, i tako dalje.
  • Pružaju im podršku da smanje ili uklone emocionalni naboj u vezi sa nekim događajem iz prošlosti, određenom trenutnom situacijom, ciljevima koje žele da ostvare, ali ih u tome sprečava strah ili neki oblik samosabotaže. To znači da koučevi i vode klijente kroz određene procese i da ih edukuju i podržavaju da nauče da upravljaju svojim emocionalnim stanjem.
  • Pomažu im da otkriju i prevaziđu greške u razmišljanju (kognitivne distorzije obuhvataju različite fenomene, od preteranog uopštavanja, preko takozvanog emocionalnog zaključivanja do etiketiranja i personalizacije).
  • Podržavaju klijente u nameri da promene neko svoje ponašanje radi ostvarivanja ličnog ili profesionalnog cilja, rešavanja problema, unapređenja nekog odnosa.

Koučing sa organizacijama i grupama

Posao kouča, pored individualnog coachinga, u zavisnosti od profesionalnog usmerenja i kompetencija kouča, podrazumeva i rad sa organizacijama i neformalnim grupama.

Kad su u pitanju organizacije, kouč radi individualni koučing sa zaposlenima u kompaniji, najčešće sa liderima, odnosno menadžerima. Organizacije sve više uviđaju benefite takve vrste podrške svojim zaposlenima, ali zbog smanjivanja troškova traže odgovarajući okvir.

Grupni koučing je najčešća dobra alternativa, s obzirom da kouč radi sa grupom zaposlenih koji imaju isti cilj. Grupni koučing trenutno može da se organizuje online, kao podrška zaposlenima u organizacijama, na različite teme koje su aktuelne u ovakvoj situaciji.

Takođe, timski kouč radi sa timovima na njihovom osnaživanju i pomaže im da ostvaruju vrhunske rezultate. Timski koučing će naročito biti potreban timovima kada se vrate u redovne poslovne okolnosti.

S obzirom da su koučevi često i treneri i učitelji edukovani po različitim metodologijama, u okviru grupnog rada van organizacija, mogu da organizuju radionice, kurseve, webinare, masterclass. Online rad je bio moj izbor i ranije, uspešno sam održala različite događaje i znam da je moguće zadržati kvalitet, povezati ljude u grupi i omogućiti im da dobiju odličnu edukaciju i podršku i kada radimo preko interneta.

Budućnost koučinga upravo je počela

Sav posao trenutno se odvija preko interneta. To je donelo nove poslovne izazove mnogim koleginicama i kolegama kojima želim da pomognem da što pre budu u prilici da pomognu što većem broju ljudi.

A ukoliko vam je potrebna moja profesionalna podrška kao timu, organizaciji ili pojedincu, molim vas da mi pošaljete email. Rado ću vam odgovoriti na sva vaša pitanja: natasa@natasavukmirovic.rs