Coaching se sve više koristi kao metod za podršku organizacijama, timovima i pojedincima da ostvare izuzetne rezultate.

S druge strane, postoji potreba i mogućnost da menadžeri i lideri nauče i primenjuju određene veštine koje im mogu pomoći da grade i neguju odnose poverenja i kulturu razvoja, dobrih međuljudskih odnosa i blagostanja na radnom mestu.

Menadžeri i lideri mogu da koriste coaching alate da podrže i ohrabre članove tima da pronalaze mogućnosti i rešenja, a takođe i da preuzimaju odgovornost za svoje postupke, odluke i ishode.

Mitovi o coaching veštinama

Kada govorim o coaching veštinama i kompetencijama menadžera i lidera, obično nailazim na radoznalost.

U dosadašnjim razgovorima došla sam do zaključka da ova tema zahteva da dam više informacija i objasnim šta učesnici treninga zapravo dobijaju.

U vezi s tim, postoji nekoliko mitova koje bih ovom prilikom želela da “razbijem”.

1. Mit: Menadžer postaje interni coach

Kada menadžeri i lideri koriste coaching veštine, oni ne postaju coachevi, niti treba to da budu.

2. Mit: Na Balkanu ljudi vole direktivan stil menadžera i lidera

Timovi u ranim fazama razvoja, zaposleni koji nisu u dovoljnoj meri razvili veštine ili se iz drugih razloga osećaju nesigurno, od lidera traže podršku kroz davanje jasnih smernica i strukturu.

Direktivan pristup pomaže i kada zaposleni imaju nizak nivo motivacije i posvećenosti poslu.

Ipak, kroz primenu coaching veština, menadžer i lider lakše se prilagođavaju potrebama članova tima i koriste različite pristupe, uz više podrške.

3. Mit: Coaching je samo za menadžere na višim pozicijama

Kao vid individualne podrške, coaching je  nedostupan svim zaposlenima zbog ograničenog budžeta organizacija, a ne zato što im ne bi bio koristan.

Coaching kompetencije, s druge strane, korisne su menadžerima i liderima, HR menadžerima i internim trenerima.

Menadžeri u zoni rasta i razvoja

Volim da naglasim da su coaching kompetencije najkorisnije za razvijanje i negovanje odnosa poverenja, iz kojih proizlaze željeni rezultati, poput veće angažovanosti zaposlenih, lojalnosti, preuzimanja odgovornosti (ownership).

Leadership se ubrzano menja, naročito u protekloj deceniji, a odgovornosti koje danas imaju menadžeri prevazilaze teorijske okvire i njihova očekivanja.

Jedna od najvažnijih uloga menadžera još uvek je da svima u timu bude jasno u kojem pravcu se kreću, da zajedno odrede očekivane ishode i načine merenja uspeha.

Programiranje ciljeva je coaching veština koja im je zbog toga među najkorisnijima.

Neki od menadžera s kojima sarađujem rekli su mi da nisu bili spremni da se nose s toliko emocija u razgovorima i radu sa zaposlenima i da ih je to pokrenulo u smeru ličnog razvoja.

Obično to otkriju kad shvate da im je neprijatno da daju korektivnu povratnu informaciju – feedback.

Takođe, coaching kompetencije menadžerima pomažu da podržavaju druge da istražuju svoje strahove i ograničavajuća uverenja i da ih uspešno prevazilaze i postaju funkcionalniji.

Tipični strahovi koji sputavaju ljude u organizacijama uključuju strah od neuspeha, strah da ne iznevere druge, strah od gubitka poštovanja. Često su tu i primarni strahovi, poput straha od odbacivanja.

Važno je osvestiti ih jer su neretko baš oni energija koja pokreće neproduktivna ponašanja, zajedno s ograničavajućim uverenjima.

Kako izgleda trening

Iako sam razmišljala o otvorenom treningu, ipak se pokazalo da taylor made edukacije daju najbolje rezultate.

Kada dogovaram trening, krećemo od predloženog okvira treninga uživo ili niza online susreta. Prvi modul pokriva pripremu okruženja, coaching principe i dobre prakse, drugi je posvećen osnovnim coaching kompetencijama i efikasnoj komunikaciji.

U trećem je naglasak na ciljevima, odlukama, delegiranju i radu s pojedincima i timom, a u četvrtom učesnici treninga uče da koriste nekoliko coaching procesa i tehnika uticaja.

Program prilagođavam specifičnim potrebama organizacije, a zbog obimnosti programa, trening traje 4 dana uživo ili 8 poludnevnih online susreta.  Za učesnike sam predvidela i individualnu sesiju u trajanju od 60 do 90 minuta, radi dodatne podrške.

Za sve dodatne informacije možete me kontaktirati putem emaila:

natasa@natasavukmirovic.rs