Efikasna komunikacija je jedna od najpoželjnijih i najviše cenjenih veština u poslovnom okruženju. Treninge komunikacije kreiram u skladu sa potrebama tima i organizacije, na različite teme i različite dužine trajanja. Najpopularniji treninzi u oblasti efikasna komunikacija su:

 • Komunikacijske veštine 1.0

Trening asertivne i efikasne komunikacije

Osnovni trening asertivnosti i efikasne komunikacije omogućava učesnicima da, nakon treninga:

 • komuniciraju asertivno, prepoznaju i prilagode se drugim tipovima komunikacije
 • efikasno daju i primaju povratnu informaciju – feedback
 • komuniciraju s teškim sagovornicima
 • budu produktivniji i više motivisani za održavanje dobrih međuljudskih odnosa
 • upravljaju prigovorima i aktivno doprinose smanjivanju broja prigovora

 

 • Komunikacijske veštine 2.0

Trening naprednih veština komunikacije

Napredni trening efikasne komunikacije omogućava učesnicima da, nakon treninga:

 • upravljaju svojim emocionalnim stanjem i stresom (stanje asertivnosti)
 • koriste napredne veštine komunikacije
 • služe se sa 4 komunikaciona glasa (stila)
 • upotrebljavaju GROW feedback
 • komuniciraju sa teškim i zahtevnim sagovornicima
 • upravljaju konfliktima u poslovnom okruženju

 

 • Feedback – povratna informacija

Trening omogućava učesnicima da nauče da efikasno daju i primaju afirmativni i korektivni feedback i da nakon treninga:

 • efikasno daju i primaju povratnu informaciju – feedback
 • upravljaju svojim emocijama i stresom
 • pruže podršku i nauče saradnike da prime feedback

 

 • Upravljanje konfliktima

Trening omogućava učesnicima da razumeju konflikt, svoju ulogu u konfliktu i uspešno njime upravljaju i da nakon treninga:

 • upravljaju konfliktima u poslovnom okruženju
 • komuniciraju s teškim i zahtevnim sagovornicima, izbegavajući konflikt
 • kreiraju mindset za konstruktivni dijalog