Efikasna komunikacija je jedna od najpoželjnijih i najviše cenjenih veština u poslovnom okruženju. Treninge komunikacije kreiram u skladu sa potrebama tima i organizacije.

Osnovni trening asertivnosti i efikasne komunikacije omogućava učesnicima da, nakon treninga:

  • upravljaju svojim emocionalnim stanjem i stresom (stanje asertivnosti)
  • koriste napredne veštine komunikacije
  • služe se sa 4 komunikaciona glasa (stila)
  • upotrebljavaju GROW feedback
  • komuniciraju sa teškim i zahtevnim sagovornicima
  • upravljaju konfliktima u poslovnom okruženju