Emocionalna agilnost uslov je mentalne i emocionalne otpornosti. Relativno nov koncept, koji se pokazao kao vrlo efikasan alat u oblastima profesionalnog i ličnog razvoja, pomaže u različitim situacijama, od planiranja, preko donošenja odluka, sve do uvećavanja ličnog blagostanja.

Emocionalna agilnost prihvata sva osećanja

U radu s klijentima, često se suočavam s njiihovom poteškoćom da naprave jasnu razliku između situacije i sopstvenog emocionalnog odgovora. Sagledavajući i razumejući dinamiku svojih reakcija, klijent pronalazi polje snažnih uvida i okreće fokus ka mogućnostima i rešenjima.

U takvom procesu rada s emocijama, klijente osnažujem da prevaziđu staru, rigidnu podelu emocija na navodno dobre i loše, pozitivne i negativne.

Emocionalna agilnost, kao koncept koji primenjujem u polju emocionalne inteligencije, podrazumeva da su sve emocije važni i prihvatljivi aspekti našeg bića. Ne postoje loše ili negativne emocije, svaka emocija ima svoju svrhu i donosi nam važnu informaciju.

Kako prihvatiti neprijatna osećanja

Kada se ponavljaju situacije u kojima se pojavljuje ista emocija koja vam je neprijatna, koju smatrate svojom neodgovarajućom reakcijom, to ne znači ništa drugo nego da je konkretna emocija, na primer ljutnja, prestala da vam šapuće, i sada vas udara po ramenu i zahteva vašu pažnju.

Samosabotirajući obrazac izazivanja ljutnje kod sebe, koji je nekad imao zaštitnu funkciju, danas vam je smetnja i spremni ste da ga se oslobodite. Za konkretnog sabotera koga ovde prepoznajem vezana su konkretna uverenja, a takođe i arhetipovi, na još dubljem nesvesnom nivou.

Jačanje emocionalne otpornosti kroz self-coaching

Kada radimo s emocijama, rezultati se postižu relativno brzo. Cilj je da se oslobodite zavisnosti od obrasca koji se ponavlja, (ljutnja se javlja najčešće kada to najmanje želite i ometa vas), da znate kako se pripremate i šta radite u konkretnim izazovnim situacijama, da napravite dobar plan i da revidirate svoje privatne i poslovne ciljeve u kompletu.

Ostaju ciljevi koji su sada u skladu s vama, neke ste prevazišli, neke nove ćete poželeti da dodate. 

Više o samostalnom coachingu možete da pročitate u mojoj knjizi Kako da postanete sami svoj coach