Kako da uvek imate dovoljno motivacije da ostvarite svoje biznis ciljeve jedno je od najčešćih pitanja koje mi postavljaju preduzetnici i menadžeri. Pre nego što vam dam konkretan alat i upoznam vas sa jednim od najefikasnijih metoda za programiranje ciljeva, želela bih da prvo dobro razumete zašto se toliko stručnjaka u celom svetu bavi baš ovom temom.

Čak 92% novogodišnjih ciljeva nikad ne bude ostvareno, kaže istraživanje Univerziteta u Skrantonu, Pensilvanija. Pretpostavka je da je slična situacija sa ciljevima koji se postavljaju u bilo koje drugo doba godine, ako ih ne prati konkretan plan za ostvarivanje željenih rezultata.

U ovom tekstu odgovaram na pitanje kako da baš vi budete u 8% ljudi na svetu koji znaju:

Kako da uvek imate dovoljno motivacije za svoje ciljeve

Jedan od najkorisnijih alata koje profesionalni koučevi koriste u svom radu jeste model koji je razvio Robert Dilts, a to su neurologički nivoi (NLN). Ovaj model omogućava vam da analizirate svoj život ili određenu situaciju kroz različite perspektive.

Takođe, NLN model omogućava vam da programirate cilj, grupu ciljeva ili čitavu životnu oblast na takav način da pronađete unutrašnji izvor iz kojeg crpite motivaciju i istrajnost za ostvarivanje ciljeva. Na slici možete da vidite NLN model kako ga je predstavio Dilts.

kako da uvek imate dovoljno motivacije

Od klijenata sam saznala za rašireno verovanje da je čoveku dovoljno da promeni samo ponašanje, jer će ga to dovesti do cilja (na primer, verujete da ćete imati više samo ako radite više). Međutim, to je zastareo pristup programiranja ciljeva. Na infografici možete da vidite na koliko nivoa istovremeno vi ostvarujete svoj cilj.

Slušajući klijenta, bilo da se radi o pojedincu ili timu, kao profesionalni iskusni kouč uočavam na kojem nivou se nalazi problem koji je potrebno da klijent prevaziđe da bi mogao da realizuje cilj. Pitanjima ga usmeravam da ostvari uvide koje će da iskoristi da bi pronašao rešenje, kao i način da do rešenja dođe.

Najčešće je potrebno da klijent svaki neurologički nivo iskoristi za učenje i promenu koja će ga dovesti do ostvarivanja cilja.

Kako da programirate cilj po NLN metodu

Kada govorimo o programiranju cilja po NLN metodu, da biste naučili kako da uvek imate dovoljno motivacije, krećemo od nivoa okruženja. Potom idemo na nivo ponašanja, sposobnosti, vrednosti i uverenja, identiteta i potom na nivo sistema. Upravo tu se nalazi izvor motivacije.

Ako želite da programirate svoj poslovni cilj, krenite od okruženja. Zapišite šta je to što želite da ostvarite (i gde i kad), što konkretnije i preciznije. Cilj mora da bude određen, specifičan da biste mogli da merite da li ste ga ostvarili. Važno je da znate, ako cilj ne možete da merite (je li ostvaren ili nije, ili prema pokazateljima, kvantitativnim i kvalitativnim), niste dobro postavili cilj.

Na nivou ponašanja, zapišite koje to aktivnosti treba da preduzmete da biste ostvarili cilj. Koje vaše ponašanje vas vodi do rezultata?

Na nivou sposobnosti, zapišite koje veštine i sposobnosti imate ili treba da razvijete da biste ostvarili cilj.

Gde se nalazi vaša motivacija

Na nivou (ličnih) vrednosti i uverenja zapišite koje od njih vam pomažu da ostvarite cilj. U svom unutrašnjem svetu (“mapa”), vi određujete šta je za vas moguće. Ovde se nalazi vaša motivacija za ostvarivanje cilja. Ako verujete, na primer, da biti bogat i uspešan znači da ste nemoralna ili hladna osoba, vi nećete imati motivaciju da ostvarite visoku mesečnu zaradu kao preduzetnik, niti da dobijete unapređenje na poslu. Svoju motivaciju u tom slučaju možda koristite da ne uspete (samosabotaža), odnosno u suprotnom pravcu od onog koji ovde programirate.

Nivo identiteta govori o uverenjima koja imate o sebi. Ovde se nalazi vaše kognitivno i emocionalno vrednovanje sebe, odnosno samopoštovanje, kao i vaše uloge. Na ovom nivou, zapišite ko ste vi i ko ćete postati kada ostvarite svoj poslovni cilj.

Na nivou sistema, zapazite različite sisteme kojima smatrate da pripadate, u kojima vidite sebe, poput porodice, profesionalne organizacije, zajednice i planete. (S kim? Za koga?) Ovde se nalazi odgovor zašto nešto radite, koji je cilj iza vašeg cilja, koja je svrha toga, koju svrhu nosi vaš uspeh. I baš tu se nalazi vaš neiscrpni izvor motivacije.

Na ovaj način možete da programirate cilj, da uvidite kojim unutrašnjim i spoljašnjim resursima raspolažete, te koji još resursi za ostvarivanje cilja su vam potrebni i na koji način da dođete do njih.

Kako ja mogu da vas podržim na putu ostvarivanja poslovnog uspeha

Možda će se ispostaviti da imate određena uverenja i verovanja koja vam stoje na putu da ostvarite uspeh. Ona mogu da se odnose na vas (na primer: Ja sam neuspešna osoba) ili na bilo koga ili bilo šta drugo (na primer: U ovom svetu uspevaju samo prodorne osobe).

Korisno je da ostvarite uvid o tome, ali uvid sam po sebi ne donosi i rešenje. Da biste uspešno promenili svoja ograničavajuća uverenja, biće vam potrebna podrška kouča.

Jeste li znali da do promena u vašim sposobnostima dolazi sa promenama vaših uverenja i verovanja? A do promena uverenja i verovanja, sposobnosti i ponašanja dolazi kroz promenu identiteta. Do promene u čitavom sistemu, koja je ponekad potrebna da bi se ostvario poslovni cilj, dolazi se kroz izlazak iz postojećeg sistema i ulaska u veći sistem.

Ponekad je potrebno da otkrijete nove perspektive ili da razumete sebe na dubljem nivou da biste mogli da shvatite odakle zapravo možete da crpite motivaciju i istrajnost za ostvarivanje svojih poslovnih ciljeva.

O svemu tome razgovaraćemo i odmah praktično primenjivati, na individualnom treningu razvoja poslovnih veština. Ukoliko ste zainteresovani, molim vas da mi pišete:
natasa.vukmirovic.hygge@gmail.com
natasa@natasavukmirovic.rs