Nataša Vukmirović
Trener, konsultant i profesionalni coach

Rad sa organizacijama, pojedincima i zajednicama koji baziram na najboljim praksama izvrsnosti omogućava mi da vam pružim vrhunsku podršku u ostvarivanju poslovnih ciljeva.

Profesionalni sam trener, konsultant i coach, sa desetogodišnjim iskustvom u radu sa organizacijama i liderima u civilnom, privatnom i javnom sektoru. Pored preduzetnika i menadžera s kojima najčešće radim, učesnici mojih edukacija i radionica bili su predstavnici civilnih organizacija, opštinskih i gradskih uprava, studenti Pravnog i Filozofskog fakulteta u Beogradu, učenici The International School of Belgrade, učesnici kongresa Serbian Visions. Radila sam kao trener na projektu Biznis akademija za preduzetnice (Nemačka razvojna agencija, GIZ, CEFIN).

Autorka sam efikasnog trening i coaching metoda WordPlay.

Vrednosti u koje verujem i koje primenjujem u mom radu su posvećenost, odgovornost, poverenje, profesionalna etika, podrška, davanje povratnih informacija.

RAD SA ORGANIZACIJAMA:
In-house treninzi iskustvenog učenja kreirani u skladu s potrebama organizacije
Razvoj kompetencija menadžera/lidera
Timski coaching
Grupni coaching
Individualni leadership coaching
Individualni high performance coaching
Post-Covid 19 kultura

RAD SA MENADŽERIMA I ZAPOSLENIMA:
Razvoj kompetencija. Leadership. Self-leadership i self-coaching.
Preuzimanje i delegiranje odgovornosti. Produktivnost. Fokusiranost. Motivacija. Samopouzdanje. Rezilijentnost.
Programiranje ciljeva. Veštine komunikacije i pregovaranja, upravljanje konfliktima, rešavanje konflikta, krizne situacije.
Work-life balance, stress management, mindfulness, lična transformacija, emocionalna agilnost.

RAD SA MALIM BIZNISIMA:
Individualni trening razvoja poslovnih veština
Razvoj biznisa: strategija komunikacije, marketing, prodajni coaching
Konsalting za profesionalce u oblasti ličnog i profesionalnog razvoja
Sertifikacija za Points of You praktičare

RAD SA ZAJEDNICAMA:
Treninzi za neprofitne organizacije:
Leadership
Strateško planiranje
Razvoj organizacije i networking
Strateška komunikacija
Razvoj obrazovnih programa
Javno zagovaranje + Kreiranje kampanje javnog zagovaranja
Program za donosioce odluka:
Primena Kodeksa dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka

Moje dosadašnje edukacije, sertifikati i članstva uključuju:
ICF High Performance Team Coach (Erickson International Coaching)
ECA Professional Coach (European Coaching Association)
OLI trener razvojnih veština (EAIPP, EAIPCM)
Coaching Akademija HUC
Conflict Resolution (ISRA)
Focus for Productivity – Prof. Daniel Goleman
Points of You (sertifikovani trener i sertifikovani Flow facilitator)
Transformational Leadership Coaching
Mental Space Psychology – Social Panorama
(sistemski coaching)
Meta Coaching – Prof. Michael Hall
Inner Game (Timothy Gallwey)
Biologija verovanja – Prof. Bruce Lipton
Day of Mastery – Dr. John Demartini
Energy Balanced Coaching
HYL program za trenere i coacheve

Osnivač Agencije za edukaciju Eudemonia
Članica Udruženja poslovnih žena Srbije i Nacionalnog konventa o EU
Članica Hrvatske udruge za coaching (HUC)
Ekspert Resursnog centra Građanskih inicijativa i TACSO
Volonterka Beogradskog maratona
Učestvujem na konferencijama, govorim na javnim skupovima i javno zastupam društvo blagostanja.
Kontinuirani rad na svom ličnom razvoju i profesionalnom usavršavanju smatram obavezom i privilegijom.

Mediji o mom radu – izbor