Nataša Vukmirović
Konsultant i profesionalni coach, osnivač Instituta za coaching i Coaching PLUS škole

Profesionalni sam trener, konsultant i coach, s desetogodišnjim iskustvom u radu s organizacijama i liderima u civilnom, privatnom i javnom sektoru, u Srbiji i regionu.

Autorka sam knjige o self-leadershipu i self-coachingu “Kako da postanete sami svoj coach” (Edutopia, Beograd, 2022) i efikasnog coaching modela WordPlay. Jedan sam od autora knjige Škola coacheva (Elevate, Zagreb, 2022).

Rad s organizacijama, pojedincima i zajednicama koji baziram na najboljim praksama izvrsnosti omogućava mi da vam pružim vrhunsku podršku u ostvarivanju poslovnih i ličnih ciljeva.

Najčešće radim s menadžerima i preduzetnicima, a moji klijenti često su programeri, inženjeri, ekonomisti, advokati, univerzitetski profesori, naučnici, diplomate, lideri nevladinih i strukovnih organizacija, sportisti, ugostitelji, profesionalni pomagači.

Vrednosti u koje verujem i koje primenjujem u mom radu su posvećenost, odgovornost, poverenje, profesionalna etika, podrška, davanje povratnih informacija.

RAD S ORGANIZACIJAMA:
In-house treninzi iskustvenog učenja kreirani u skladu s potrebama organizacije.
Razvoj kompetencija. Leadership. Self-leadership i self-coaching.
Programiranje ciljeva. Preuzimanje i delegiranje odgovornosti.
Efikasna komunikacija, upravljanje konfliktima, krizne situacije.
Work-life balance, stress management, emocionalna agilnost.
Executive coaching. Timski coaching.
Treninzi za interne trenere.
Otvoreni trening: Coaching PLUS škola.
Mentorstvo za organizacije.
DISC Flow®, Hogan Assessment, Strength Deployment Inventory (SDI).

RAD S MALIM BIZNISIMA:
Individualni trening razvoja poslovnih veština.
Konsalting za razvoj biznisa, strategija komunikacije.
Biznis coaching.

RAD SA ZAJEDNICAMA:
Treninzi za neprofitne organizacije:
Leadership programi.
Strateško planiranje.
Strateška komunikacija.
Razvoj obrazovnih programa.
Javno zagovaranje + Kreiranje kampanje javnog zagovaranja.

Moje dosadašnje edukacije, sertifikati i članstva uključuju:
ICF sertifikovani High Performance Team Coach (International Coaching Federation)
ECA sertifikovani Professional Coach (European Coaching Association)
OLI sertifikovani trener razvojnih veština (EAIPP, EAIPCM)
UNICEF UpShift trener i facilitator
Coaching Akademija HUC (Hrvatska udruga za coaching)
Conflict Resolution (ISRA)
Focus for Productivity – Prof. Daniel Goleman
Transformational Leadership Coaching
Mental Space Psychology – Social Panorama (sistemski coaching)
Meta Coaching – Prof. Michael Hall
Inner Game (Timothy Gallwey)
Biologija verovanja – Prof. Bruce Lipton
Day of Mastery – Dr. John Demartini
Energy Balanced Coaching
Points of You (sertifikovani trener i sertifikovani Flow facilitator)
HYL program za trenere i coacheve
Mindfulness

Osnivač Agencije za edukaciju Eudemonia
Ekspert i trener Resursnog centra Građanskih inicijativa
Članica Nacionalnog konventa o EU i Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave
Učestvujem na konferencijama, govorim na javnim skupovima i javno zastupam društvo blagostanja
Kontinuirani rad na svom ličnom razvoju i profesionalnom usavršavanju smatram obavezom i privilegijom.

Mediji – izbor