Profesionalni coach je izraz koji sve više ljudi pretražuje, naročito u poslednje vreme. U potrazi za kvalitetnim informacijama o coachingu, često čitate tekstove na mom blogu. Zato sam ovaj tekst osvežila novim informacijama.

 

Autorka je profesionalni coach, osnivač Instituta za coaching i Coaching PLUS škole

 

Obično, kad neko počne da razmišlja o svojoj novoj profesiji u oblasti poput coachinga, zapita se kako da izabere odgovarajuću edukaciju.

Kako da izaberete coaching školu

Kada birate coaching edukaciju, obratite pažnju u kojoj međunarodnoj coaching organizaciji je program škole akreditovan, odnosno standarde koje organizacije ta škola promoviše.

Kada je 2012. godine osnovana Globalna alijansa za coaching i mentorstvo, započeo je period u kojem su zvanično postavljeni stručni i etički standardi profesije.

Ako birate školu čiji program je akreditovan u organizacijama koje su članice te alijanse, a to su pre svega Evropski savet za mentorstvo i coaching – EMCC (European Mentoring and Coaching Council) i Međunarodna coaching federacija (International Coaching Federation – ICF), verovatno je to najbolji izbor.

Takođe, ako birate program akreditovan u drugim coaching asocijacama koje se aktivno zalažu za etička načela i visoke standarde struke, to je izbor koji vam omogućava da se coachingom bavite profesionalno i odgovorno.

Proces sertifikacije, koji podrazumeva praksu, supervizije, podršku mentora, čitanje stručne literature i ispit, deo je pripreme za vaše novo zanimanje. Ona je takođe veoma bitan deo stručnog usavršavanja i igra važnu ulogu u promeni profesije.

Ukoliko izaberete školu u kojoj ćete lako dobiti sertifikat, vrlo brzo ćete se suočiti s činjenicom da niste spremni za rad s klijentima, naročito ne onima koji znaju šta je coaching i traže kvalitetnu uslugu.

Zato bi bilo dobro da se raspitate na koji način vas škola priprema za ulogu coacha, kakav je proces sertifkacije i da li postoji mogućnost pripreme za međunarodnu akreditaciju.

Šta možete da radite kao profesionalni coach

Dok, s jedne strane, “u narodu” i na društvenim mrežama kolaju svakakve priče i dezinformacije o coachingu, profesionalni coaching ima svoje važno mesto u privatnom, javnom i nevladinom sektoru (kompanije, preduzetnici, državni službenici i zaposleni u javnim institucijama i preduzećima, udruženja i strukovne organizacije).

Klijenti mogu biti individualni, oni koji se sami prijavljuju za coaching ili oni koji su to zatražili od svog poslodavca ili im je poslodavac ili stručnjak za ljudske resurse preporučio coaching kao metod profesionalnog i ličnog razvoja.

Takođe, za profesionalne coacheve opcije su grupni i timski coaching, te facilitiranje različitih grupnih i timskih procesa poput strateškog planiranja, važnih sastanaka, sistemskog coachinga i tako dalje. U ovim slučajevima eksterni coach radi za organizacije i ljude koji su zaposleni u njima.

Što šire obrazovanje, formalno i neformalno coach ima, što više poznavanja različitih poslovnih procesa i životnih situacija, i sa što više coaching tehnika i alata raspolaže, to su veće šanse da ima mogućnost da bira svoje klijente.

Ovde još uvek ima malo organizacija u kojima je izgrađena coaching kultura, a coachevi su angažovani uglavnom eksterno, za razliku od većine drugih evropskih i američkih država u kojima kompanije u mnogo većem broju imaju interne coacheve.

Ipak, sve je veći broj menadžera koji završavaju različite coaching škole i počinju da primenjuju koncept menadžer-coach i sve više organizacija obezbeđuje coaching svojim menadžerima, a to ukazuje na pozitivne promene i početak dobrog trenda.

Van velikih sistema organizacija, preduzetnici su najčešći coaching klijenti s poslovnim i temama u oblasti finansija.

Karijerni, biznis, leadership, timski ili executive coach postaju oni koji vole da rade s klijentima na temama koje se tiču njihove profesije i karijere.

S druge strane, puno coacheva bira da radi s klijentima iz šire populacije, u različitim oblastima i nišama, od roditeljstva i partnerskih odnosa, preko zdravlja i fitnesa, sve do ličnog blagostanja i sreće i mnogih vrlo uskih tema.

Mnogi polaznici coaching škola uspešno su implementirali nova znanja u svoje postojeće zanimanje, bilo da su konsultanti, stručnjaci za marketing, finansije, profesori, advokati, lekari ili se bave bilo kojim poslom u kojem direktno komuniciraju s klijentima.

Može li bilo ko da postane coach

Svesna sam činjenice da bilo ko može sebe da nazove coachem, ali mi profesionalni coachevi se razlikujemo po tome što ukazujemo na neophodnost poštovanja visokih stručnih i etičkih standarda u radu s klijentima.

Coaching služi kao podrška klijentima da se kreću u pravcu svojih ciljeva i rezultata. A ciljevi su potpuno različiti. Često je cilj klijenta da reši neki svoj ozbiljan problem. Ili da mu postane jasnije šta zapravo želi i u kojem pravcu želi dalje da se kreće kroz život ili karijeru.

Profesionalni coach koji je završio profesionalni trening može da vas vodi kroz coaching procese i/ili strukturirane razgovore, svestan da je tu da nosi fenjer i korača ispred vas, osvetljavajući vam put do rezultata koje želite da ostvarite.

Na mom sajtu možete da pronađete još nekoliko tekstova o profesionalnom coachingu, s više informacija.

Ako ste odlučili da postanete profesionalni coach

Coachevi su vrlo često i edukatori, treneri ili konsultanti. To znači da imaju puno drugih obaveza (kreiraju svoje programe, pripremaju priručnike za učesnike, vode puno razgovora i sastanaka sa saradnicima, i tako dalje).

Sve to zahteva investiranje energije i radnih sati, odličnu organizaciju vremena i snažan fokus na prioritetima.

Ipak, ako upišete coaching školu, to ne znači da ćete preko noći morati da iskočite u drugu realnost. Dajte sebi vremena, učite, radite s ljudima, razvijajte se, informišite se o mogućnostima.

Tek iznutra, možete da procenite da li vam je tu ugodno i jeste li spremni za takvu profesionalnu i životnu promenu.

Poslednjih godina, sve više se govori o tome da se na posao ne odlazi samo radi plate, nego u potrazi za osećajem ispunjenosti i učestvovanja u nečemu što je važno i veće od nas.

Mnogi ljudi pronašli su sve to u coachingu. Ako razmišljate o karijernoj promeni i coachingu kao profesiji, možda će vam neke odgovore dati moja e-knjiga Upoznajte profesionalni coaching

Za zakazivanje konsultacija, coachinga i informacije o drugim uslugama, molim vas da me kontaktirate emailom. Hvala!

Moj email: natasa@natasavukmirovic.rs