Timski coaching

High Performance Team Coaching je metod podrške snažnim timovima koji ostvaruju vrhunske rezultate.

Strateški pristup obuhvata različita polja delovanja, od razvoja tima, preko efikasne komunikacije i upravljanja konfliktima, programiranja i efikasnog ostvarivanja ciljeva, operativnih procesa, kreiranja odnosa poverenja, uvođenja novih članova u tim, razvoja liderskih i coaching kompetencija, sve do facilitiranja pisanja timske povelje.

Proces timskog coachinga kreira se na osnovu specifičnih potreba timova i organizacija i uključuje coaching, edukacije, treninge i facilitiranje različitih timskih procesa.

Executive coaching

Coaching, kao partnerski odnos profesionalnog coacha i klijenta, za cilj ima maksimizaciju profesionalnog i ličnog potencijala klijenta i obezbeđuje podršku za ostvarivanje vrhunskih rezultata.

Individualni executive coaching donosi liderima mnogobrojne benefite, povećavanje efikasnosti, produktivnosti i ličnog blagostanja.

Ovaj razvojni metod ima veliku mogućnost primene, u vezi sa različitim važnim temama klijenta.

Coaching sesija traje 60-90 minuta, a broj sesija zavisi od ciljeva i potreba klijenta, pa se dinamika coaching procesa dogovara s klijentom.

6 jednočasovnih susreta uobičajeno je najmanji “paket” individualnog executive coachinga.

Sesije se održavaju uživo ili online uživo.