Emocionalna agilnost kao koncept podrazumeva da se emocije ne dele na pozitivne i negativne. Svaka emocija je dragocena informacija kojom se svesno upravlja, umesto da se nesvesno potiskuje.

Tuga je kao emocija danas na neki način neprihvatljiva, naročito u poslovnom okruženju. Zbog toga se događa da klijent koji dolazi na coaching ponekad odbija da “vidi” da oseća tugu. Kada je takav stav u pitanju, u radu s klijentima mora da postoji otvorenost, strpljivost i podrška za proces otkrivanja tuge. Ona se često nosi ispod emocija koje se smatraju prihvatljivim ili, na primer, konflikta na radnom mestu.

Optimizam ne isključuje tugu

Na prvi pogled, može da deluje da je tuga proterana iz leadershipa. Od lidera se očekuje da neguju pozitivno razmišljanje i (stav) očekivanje pozitivnih ishoda svojih akcija, te zdrav optimizam. Stabilno dobro raspoloženje i rad na tome da kod njih prevladavaju prijatne emocije danas se nekako podrazumeva.

Ipak, postavlja se pitanje da li bi čovek osećao tugu kada nam više ne bi bila potrebna. Meni deluje da više ne bi postojala u svetu emocija ako čoveku ne bi bila za nešto korisna. Možda je to samo manje očigledno nego kad su neke druge emocije u pitanju.

Zašto lideri osećaju tugu

Ponekad zato što smatraju da nisu dovoljno dali ili izvršili uticaj koji su želeli da donese određene rezultate u organizaciji. Zato što njihov predlog nije prihvaćen ili zato što nisu dobili očekivano unapređenje. U nekim slučajevima, zato što su spremni da rade na tome da reše neki stari problem koji je ostao nerešen.

Upravljanje emocijama podrazumeva da čovek, za početak, može dobro da razume i razlikuje situaciju od svoje emocionalne reakcije. Da prepozna, identifikuje emociju, njen intenzitet, uticaj na njega i događaje izvan njega (naročito kad je konflikt u pitanju). Dobro vođenje sebe uvek kreće od takve praktične samosvesti.

Prijatna, osećanja koja se povezuju sa optimizmom, zadovoljstvom, mentalnim blagostanjem možemo namerno da izazivamo i intenziviramo kod sebe. Postoje naučno dokazane delotvorne prakse koje se danas koriste u poslovnom svetu i za privatne potrebe. Izražavanje zahvalnosti je jedna od najpopularnijih takvih tehnika.

Koristi od osećanja tuge

Intenzitet tuge takođe može da se reguliše, ali kod ove emocije je istraživanje delotvoran pristup. Na primer, zašto neko oseća tugu kada njegov predlog nije podržan (u organizaciji). Ukoliko neko sebi dozvoli da oseti tugu, umesto da je ignoriše, može da razume zašto se ona pojavila.

Poznajem situaciju kada je neko otkrio da se iza tuge ne kriju misli o tome da ga neko ne vrednuje dovoljno, nego da mu je mnogo više stalo da kroz svoj posao ostvaruje uticaj na određene pozitivne promene u organizaciji, i da toga nije bio svestan. Da se nije pojavila situacija u kojoj ga je preplavila tuga, ne bi imao priliku da o svemu tome razmisli, razume svoje potrebe i odluči da će ubuduće jasnije i sa više entuzijazma da zastupa svoje predloge.

Postoje istraživanja koja su pokazala da su značajne koristi od osećanja tuge, od toga da se neka situacija iz prošlosti jasnije vidi (tokom istraživanja ispitanici su pokazali da je bilo manje grešaka u pamćenju), preko manje pristrasnosti u stavovima, sve do povećavanja motivacije – baš kao u slučaju klijenta koga sam malopre pomenula.

Takođe, istraživanja u oblasti komunikacije pokazuju da, iako su generalno bolje prihvaćeni komunikatori u pozitivnom stanju, koji s lakoćom komuniciraju asertivno, nasmejani su i često inspirišu druge – u nekim situacijama se komunikatori kod kojih je prisutna blaga tuga doživljavaju kao mnogo prijatniji sagovornici, ljubazniji i podržavajući. Štaviše, oni mogu da budu daleko uverljiviji, navodeći konkretnije argumente, što im često daje prednost u odnosu na komunikatore koji se trude da održe svoje srećno, pozitivno stanje.

Kada se pročita ovakav kratki informativni tekst, znam da sve može da deluje lako i jednostavno. Zato napominjem da u svemu ovome ne treba zaboraviti da je većini ljudi ipak potrebna podrška da razumeju svoje emocije, kako bi iz situacije u kojoj se nalaze izvukli i poslovne i lične benefite.