Uverenja su, već duže vreme, tema broj 1 u profesionalnom i ličnom razvoju. Veliki broj stručnjaka bavi se ovom problematikom. Ipak, iako su danas informacije lako dostupne, većina ljudi još uvek ne shvata u kakvoj su vezi njihov način razmišljanja i rezultati koje ostvaruju. S druge strane, puno ljudi razume da ih određena uverenja koče da ostvare svoje važne ciljeve, ali ne znaju kako da reše taj problem.

Veza uverenja i verovanja i vaše realnosti

Vaše mišljenje, stav, pogled ili shvatanje nečega (uverenje) nije neka nepromenjiva istina uklesana u kamenu. Ipak, mnogi ljudi veruju da su oni takvi kakvi su (nepromenjivi) i da su predodređeni za određeni nivo uspeha. Snažno uverenje da im je život namenio samo određene stvari najčešće usmerava njihovo ponašanje. Ako pritom ne mogu jasno da razlikuju okolnosti od svega onoga što jeste pod njihovom kontrolom, najverovatnije će biti ubeđeni da ne postoji izlaz iz takve životne situacije.

Uverenja nastaju najčešće u ranom životnom uzrastu, kada dete, kao sunđer, upija sve što čuje, vidi i oseća. Najveći uticaj na nastanak uverenja imaju roditelji i staratelji, ali i mnoge druge osobe, poput učitelja ili sportskog trenera, a takođe i vršnjaci. Formiraju se tokom čitavog života i svako ima mogućnost da ih menja.

Negovanje uverenja koja vam nisu korisna jedan je od najčešćih vidova samosabotaže i prepreka za ostvarivanje važnih ciljeva. A u slučaju kada, bez realne procene svojih sposobnosti i bez ulaganje u učenje novih veština, svoje uverenje pretvorite u identitet („Ja sam takav i gotovo“), dugoročno onemogućavate sebe čak i da isprobate kvalitetnije životne izbore.

Kako da praktično radite na promeni uverenja

Jedan od najinteresantnijih metoda za praktičan rad sa uverenjima, jeste metod čuvene Byron Katie. Kada kod sebe prepoznate neko uverenje koje vas ograničava, na primer: „Nisam rođen za uspeh“, prođite kroz coaching proces koji se sastoji od 4 pitanja i zapišite odgovore. Dozvolite sebi da osetite šta se događa u vašem umu i vašem telu dok prolazite kroz proces.

  • Je li to istina?
  • Možeš li sa apsolutnom sigurnošću da tvrdiš da je to istina?
  • Kako reaguješ, šta se događa kada veruješ u tu misao?
  • Ko bi ti bio/bila bez te misli?

Rad sa uverenjima, kroz coaching, može u potpunosti da promeni vašu sliku o sebi, o vašim sposobnostima i mogućnostima i da vam otvori put ka donošenju kvalitetnijih životnih i poslovnih odluka. Veštine coachinga mogu da vam pomognu da se lakše prilagođavate promenama, da ostajete istrajni u ostvarivanju dugoročnih ciljeva, da se lakše nosite sa neprijatnim emocijama, da gradite svoje samopoštovanje i samopouzdanje.

Više o tome možete da pročitate u mojoj knjizi Kako da postanete sami svoj coach