Zdrave granice u odnosima s drugim ljudima jedna je od važnih tema u profesionalnom coachingu. Često sam u prilici da radim s klijentima koji imaju problem postavljanja jasnih, zdravih, dogovorenih granica, kako u poslovnom okruženju, tako i privatnom.

Tema je široka, postoje različite varijacije, a za ovu priliku odabrala sam primer iz prakse i da vam ispričam kako to izgleda kada žena u poslovnom okruženju daje neumereno i kada to predstavlja njen samosabotirajući obrazac.

Dvostruko narušene zdrave granice

Radila sam s mladom lekarkom prema kojoj su se kolege lekari odnosili kao prema medicinskoj sestri ili svom ličnom asistentu. Situacija ju je toliko frustrirala da je rešila da se zaposli u Nemačkoj, računajući da će u drugačijem okruženju imati bolji status.

Ipak, vreme je prolazilo, a njen obrazac razmišljanja i ponašanja nije se menjao. Neumereno, bez granica u odnosima, nudila je svoju pomoć i ljubav pacijentima, koleginicama koje su došle s Balkana i bila im je potrebna pomoć da se snađu, čak i slučajnim prolaznicima.

Umor, iscrpljenost i nezadovoljstvo ponovo su počeli da upravljaju njenim životom. Ne samo da se nije usuđivala da odgovori negativno na tuđe zahteve, nego je živela pod prisilom da neprekidno i bez mere mora da pomaže, daje i udovoljava drugima.

U vreme kad mi se javila, već se osećala kao da godinama nije investirala svoju dobrotu, nego da je gubila, nepovratno.

Srećom, bila je spremna da počne da radi na tome da se oslobodi samosabotiraćujeg obrasca koji joj je bukvalno otimao život i sve ono što je želela da ostvari za sebe.

Ponekad je ljudima teško da pronađu zdravu meru u svemu što rade. Čak i kada deluje da činite najbolje i najispravnije što možete, u vašem načinu razmišljanja i ponašanja možda se ipak krije nešto drugo.

Benefiti dogovora o zdravim granicama u poslovnim i privatnim odnosima

Mnogobrojne su koristi od dogovora o načinu funkcionisanja međuljudskih odnosa, navešću samo neke od njih:

 • Kreiranje emocionalne sigurnosti u odnosu, odnosno psihološke sigurnosti u timu
 • Izbegavanje konfliktnih situacija i dobra baza za rešavanje sukoba kada do njega ipak dođe
 • Smanjivanje potrebe da kontrolišete druge ljude putem udovoljavanja
 • Poboljšano lično blagostanje, zadovoljstvo i kvalitet života
 • Prevencija sindroma sagorevanja (burnout)
 • Povećana lična funkcionalnost, što direktno utiče na povećavanje efikasnosti i produktivnosti

Self-coaching izazov: 21 dan za zdrave granice

Ukoliko ste spremni da izazovete sebe i da istražite u kojoj meri vi prelazite tuđe granice, možda biste mogli da u narednih 21 dan vodite dnevnik zdravih granica. U njemu ćete zapisivati kada ste sami procenili ili osetili ili vam je druga osoba skrenula pažnju da ima utisak da ste prešli dogovorenu ili podrazumevanu granicu u odnosu.

Važne informacije za vas, koje predlažem da zapišete, jesu:

 1. U kojim okolnostima se ta situacija pojavila
 2. U vezi s kojom temom
 3. U vezi s kojom osobom konkretno
 4. O čemu ste razmišljali i kako ste se osećali neposredno pre narušavanja granice
 5. Koje emocije ste osećali nakon saznanja da ste narušili granicu u nekom odnosu
 6. Na koji način ste smanjili intenzitet tih emocija, odnosno upravljali njima
 7. Šta ste konkretno preduzeli nakon toga, na koji način ste komunicirali o situaciji

Ukoliko vam bude bila potrebna podrška, slobodno mi se javite. Moja email adresa: natasa@natasavukmirovic.rs